Članovi akademije

Članovi Akademije su počasni, redoviti i dopisni, te članovi suradnici.

Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijela je 20. srpnja 2012. Pravilnik o predlaganju i izboru članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

RBR
Akademska titula
Ime
Prezime
I. REDOVITI ČLANOVI
1.Prof. dr. sc.fra AndrijaNikić
2.Prof. dr. sc.MilenkoBrkić
3.Prof. dr. sc.AnteLauc
4.Prof. dr. sc.DragutinGutić
5.Prof. dr. sc.VitomirGrbavac
6.Prof. art.VlatkoFilipović
7.Prof. dr. sc.LjuboŠimić
8.Prof. dr. dr.StjepanKrasić
9.Prof. dr. sc.Vjeko BožoJarak
10.Prof. dr. sc.VladoPandžić
11.Prof. dr. sc.VelimirLaznibat
12.Prof. dr. sc.VjekoslavaSanković Simčić
13.Prof. art.StjepanSkoko
14.Prof. dr.sc.fra BazilijePandžić
15.Prof. dr. sc.FrankoRotim
II. DOPISNI ČLANOVI
1.Prof. dr. sc.JosipPečarić
2.Prof. dr. sc.IvanBalta
3.Prof.AnteMatić
4.Prof.FabijanLovrić
5.Mr. sc.RadoslavDodig
6.Prof.MirkoVidović

HAZU može imati do 63 redovita člana, do 33 dopisna člana i do 13 članova suradnika.

Redoviti članovi Članovi suradnici Počasni članovi Dopisni članovi
Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin BiH, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općepriznati. Redoviti članovi imaju pravo na naziv akademik i oni su u stalnom radnom sastavu Akademije.Redovitih članova može biti do 63. Za članove suradnike biraju se u pravilu mlađi znanstvenici ili umjetnici iz BiH.Članova suradnika može biti najviše 13. Za počasnog člana može biti izabrana osoba zaslužna za razvoj i napredak znanosti i umjetnosti. Za dopisne članove biraju se u pravilu istaknuti znanstvenici i umjetnici iz inozemstva koji na neki način surađuju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Među njima su mnogi dobitnici najvećih nagrada u znanosti i umjetnosti.Dopisnih članova može biti do 33.