O Akademiji

Dana 11. srpnja 2012. u Registar udruga u Federaciji BiH upisana je „Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti“ (HAZU) sa sjedištem u Mostaru u Ulici Kneza Mihovila Viševića Humskog bb. Temeljna svrha osnivanja „Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti“ sa sjedištem u Mostaru je poticanje i razvoj znanosti, unapređenje temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja, poticanje i unaprjeđenje umjetničke djelatnosti. Na taj način Akademija će pokušati dati svoj doprinos općem dobru hrvatskog naroda i drugih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini i samoj državi Bosni i Hercegovini. Znanstvenim i umjetničkim radom svojih članova i njihovim sudjelovanjem u znanstvenim, odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama HAZU će doprinositi općem kulturnom i gospodarskom razvoju i ugledu Hrvata i drugih naroda u Bosni i Hercegovini, razvijat će razne djelatnosti i inicijative. Nositelji djelatnosti i zadataka u HAZU su razredi, instituti, zavodi, odbori, ustanove…

Razredi Akademije su:

I. Razred za društvene znanosti;
II. Razred za humanističke znanosti;
III. Razred za prirodne znanosti;
IV. Razred za medicinske znanosti;
V. Razred za književnost i filološke znanosti;
VI. Razred za tehničke znanosti:
VII.Razred za umjetnosti;

Instituti Akademije su:

I. Institut za povijest
II. Institut za hrvatski jezik
III. Institut za ekonomska istraživanja

Zavodi Akademije su:

1. Zavod za statistiku
II. Zavod za demografiju
III Zavod za žrtve ratova

Odbori Akademije su:

I. Odbor za gospodarstvo
II. Odbor za dijaspora
III. Odbor za ekumenizam i međureligijske djelatnosti.

Ustanove Akademije su:

I. Pismohrana – arhiv koji se ravna prema vlastitom pravilniku,
II. Knjižnica koja ima svoj pravilnik
III. Muzej koji djeluje prema svom pravilniku
IV. Galerija, koji djeluje prema svom pravilniku.

Razrede vode redoviti članovi HAZU. U širi sastav razreda ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.
Pozivaju se hrvatski intelektualci iz BiH, kao i oni koji nose porijeklo iz BiH, a ne žive u BiH, da nas kontaktiraju i da nam se pridruže.

Predsjednik HAZU BiH prof. dr. sc. fra Andrija Nikić, akademik